Nésta sección ofrecémoslles ligazóns a páxinas con información útil sobre Pontevedra.

Santa Clara, 31-1ºA    36002 - Pontevedra
Teléfonos: + 34 986 846 820 / + 34 628 845 764 / + 34 628 845 774